Hírmondó

Beiratkozás

A 2021/2022. nevelési évre az óvodai jelentkezés időpontja: 2021. április 19.-20.

A Szülői tájékoztató a beiratkozásról, illetve az Óvodai előjegyzési lap letölthető a honlapunkról: Óvodánk/Működésünk/Dokumentumok menüpontból

Kérjük az info@honvedovi.hu email círe küldjék a kitöltött jelentkezési dokumentumot lapot!

Óvodánk elérhetősége: email: info@honvedovi.hu Tel:06 30 947 0876

Nagy szeretettel várjuk a hozzánk beiratkozni szándékozó családok jelentkezését!

Rólunk:

„MOCORGÓ” EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS pedagógiai programunk változatos tanulási- és mozgáslehetőséget

biztosít azoknak a családoknak, akik szeretnék, hogy gyermekük fizikailag és szellemileg is aktív,

a világra nyitott, kezdeményező, magabiztos és érzelmileg kiegyensúlyozott legyen.

A mi ovisaink testileg, lelkileg egészségesek, kreatívan oldják meg problémáikat,sikereket élnek meg a

mindennapokban, és az óvodában szerzett képességeik birtokában magabiztosan léphetik majd át

bármelyik iskola kapuját.

Óvodánk mindennapos mozgással és sporttal kombinált, egészséges életmódot szem előtt tartó pedagógiai

programja egyedülálló Esztergomban. Mozgásba és játékba integrált tanulással biztosítjuk a gyermekek

folyamatos és egyedi testi-, lelki- szellemi fejlődését.

Kiemelt pedagógiai célunk, hogy fejlesszük a gyermekek önbizalmát, tágítsuk az érdeklődési körét és

minél több sikerélményhez juttassuk.


Óvodánk kiemelt tevékenységformái:

• Matematika és algoritmikus gondolkodás fejlesztése, robotika, interaktív modulok

• Testnevelés, sport

• Környezetünk megismerése és védelme

• Művészeti tevékenységek: vers, mese, kommunikáció; ének, zene, tánc; ének, zene, tánc

Óvodánkban az egészséges életmódra nevelést komplexen kezeljük, ezért a sport, ill.

mindennapos mozgás szerves részét képezi napi tevékenységeinknek. Nálunk a sport, a játék

és a tanulás kiegészítik egymást. Olyan mozgásformákat és sportlehetőségeket biztosítunk,

amelyekkel legjobban szolgáljuk a gyermek egész személyiségének fejlesztését.

Pedagógiai munkánk a belvárosban, mégis csendes környezetben valósulhat meg,szoros

kapcsolatban és harmóniában a természettel, barátságban a madarakkal, a fűben motoszkáló

állatvilággal, folyamatosan felfrissülve a friss levegőn, védve a természeti és épített környezetet.

Tervezett és szabad játékkal - tanulással - mozgással, humorral, derűvel, varázslattal válnak a

nálunk cseperedő gyermekek - a családi nevelést kiegészítve- testi, lelki, szellemi egységben egészségessé.

A felhőtlen és vidám évekhez ajánljuk befogadó szemléletű és kölcsönös bizalomra épülő óvodánkat.