Köszöntjük

az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda honlapján

Sport és Egészség

"Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt mozgásban kell maradnod."

Einstein

Gyermek

"A játék a kutatás legjobb módja"

Einstein

Játék és Tanulás

"A tanulás élmény. Minden más csak információ"

Einstein

Óvónénik

KIRE BÍZZAM A GYERMEKEM?

Csodákat teremtő, türelmes, elhivatott, szeretetteljes, különleges varázslókra és tündérekre. Olyanokra, akik hivatásuknak tekintik a szakmájukat és akik varázslatosan bánnak az édesanyák és édesapák legnagyobb kincseivel, a gyerekekkel. Akik kreatívan tanítják az apróságokat a mesékből is ismert kincses tulajdonságokra és az élet nagy dolgaira egyaránt.

 

Rólunk

GYEREKKÉPÜNK ÉS PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK

Minden gyermek adottságként rendelkezik a világ megismerésének igényével. Célunk, hogy olyan fizikailag és szellemileg aktív gyermekeket neveljünk, akik nyitottak a világra, kezdeményezőek és érzelmileg kiegyensúlyozottak. A mi ovisaink testileg, lelkileg egészségesek, kreatívan oldják meg problémáikat, sikereket élnek meg a mindennapokban és az óvodában szerzett képességeik birtokában magabiztosan léphetik majd át bármelyik iskola kapuját.

Óvodánk mindennapos mozgással és sporttal kombinált, egészséges életmódot szem előtt tartó pedagógiai programja egyedülálló Esztergomban. Mozgásba és játékba integrált tanulással biztosítunk folyamatos és kivételes testi-, lelki és szellemi fejlődést gyermeke számára. Kiemelt pedagógiai célunk, hogy gyermeke óvodai élete során fejlesszük önbizalmát, tágítsuk érdeklődési körét és minél több sikerélményhez juttassuk. A felhőtlen és vidám évekhez ajánljuk befogadó szemléletű és kölcsönös bizalomra épülő óvodánkat.

Betekintő

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk, hogy mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban ösztönösen mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”(Varga Domokos)

Az örömteli játék és tanulás átszövi mindennapjainkat. Mi tudjuk, hogy egy-egy játékfolyamat fokozatosan válik élményekkel teli tanulássá. E cél eléréséhez, személyi és tárgyi környezetünk, befogadó és elfogadó légkörünk nyújt szeretetteljes és varázslatos hétköznapokat a nálunk cseperedő gyerekeknek.

Óvodánk kiemelt tevékenységformái:

 • Környezetünk megismerése és védelme
 • Matematika
 • Testnevelés, sport
 • Művészeti tevékenységek:
  • vers, mese, kommunikáció
  • ének, zene, tánc
  • rajzolás, festés, kézműveskedés

Óvodánkban az egészséges életmódot komplexen kezeljük, ezért a sport, ill. mindennapos mozgás szerves részét képezi napi tevékenységeinknek. Nálunk a sport és a játék kiegészítik egymást. Olyan mozgásformákat és sportlehetőségeket válogatunk, amelyekkel legjobban szolgáljuk gyermeke egész személyiségének fejlesztését.

Mozgásfejlesztő programjaink: labdaprogram, mozgáskotta program, Ayres- eszközökre épülő mozgásfejlesztés, speciális talp és lábboltozat javító torna, preventív tartásjavító torna, úszás, vízhez szoktatás, ovifoci, trambulin edzés, kerékpározás, rollerezés, mozgásos népi játékok, vitamin torna, gimnasztika, zenés torna, természetes mozgások speciális tornaeszközökön.

Változatos mozgáslehetőséget biztosító környezetünk: hatalmas, zöld felülettel rendelkező udvar, életkori sajátosságokhoz igazodó, játékeszközökkel rendelkező udvari játszó-tér (EU szabvány), sporteszközökkel kitűnően felszerelt tornaterem, tágas, világos, udvarra is nyíló csoportszobák, kerékpár- és rollerpálya, természeti környezet (közeli hegyek, Duna-part), uszoda, sportpályák.

Hol és hogyan telnek mindennapjaink az egészség jegyében?

A belvárosban, mégis csendes helyen, szoros kapcsolatban és harmóniában a környezettel. Barátságban a madarakkal, fűben motoszkáló állatvilággal. Folyamatosan felfrissülve a friss levegőn, védve a természeti és épített környezetet, szelektíven gyűjtve a szemetet. Tervezett és szabad játékkal - tanulással - mozgással, humorral, derűvel, varázslattal. Így válnak a nálunk cseperedő gyermekek - a családi nevelést kiegészítve- testi, lelki, szellemi egységben egészségessé.

BarANGOLó: Barangolás az angol nyelv rejtelmeiben játékosan.

Észpörgető: A testi fejlesztés mellett kifejezetten nagy hangsúlyt fordítunk a szellemi edzésre is. Az észpörgető egy olyan komplex foglalkozás, amelynek keretében a gyermekek logikai gondolkodását, kombinációs képességét fejlesztjük.

„Mocorgó” tehetség műhely: A gyerekek életkorának megfelelő, testnevelési játékokban gazdag,mozgásképességeket,mozgáskoordinációt, és koncentrálóképességet fejlesztő foglalkozások sorozata.

Toppantó: Népi játékokra és mozgásokra épülő komplex tevékenység, melyen keresztül a beszédkészség, kommunikációs készség, mozgáskoordináció, téri tájékozottság és csoportos viselkedési formák fejlesztése valósul meg.

Úszás: 5-7 éveseknek a Szent István Városi Strandfürdő oktatóinak közreműködésével az úszás alapjainak elsajátítását kezdik meg a gyerekek. Célunk, hogy a gyerekek játékos keretek között vízhez szokjanak és egyéni képességüknek, szintjüknek megfelelően ismerkedjenek meg az úszás alapjaival.

Logopédia, Diszlexia prevenció: Óvodánkban a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat logopédusai helyben látják el a beszédhibás gyermekek logopédiai és diszlexia prevenciós feladatát.

Hittan: Intézményünkben helyet biztosítunk a felekezeti hitoktatásnak.

Hagyományaink együttes megélése egy-egy hétköznapunkat ünnepnappá varázsolja. Ezek azok a napok, amikor mindennek színe, illata és hangja nő, amikor mindannyian egyet akarunk és egyet érzünk, mert ez az ünnep csak a Miénk, a Honvéd Utcai óvodásoké.

 • A születésnapok megünneplése
 • Mikulás
 • Advent, Karácsony
 • Farsang
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Mocorgó hét, Mocorgó Nap, Mocorgó délután
 • Gyereknap
 • Évzáró, ballagás

A jeles napokat is a gyerekekkel együtt tevékenykedve tesszük ünnepnapokká.

 • Népmese hete – Mesebeli 7próba
 • Zenei világnap
 • Állatok világnapja
 • Március 15.
 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Egészség hét

Szülők rólunk

Működésünk


  FRISS

  Kedves Szülők!

  Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk a hatályos jogszabályoknak és a

  fenntartói egyeztetésnek megfelelően 2020. május 25. hétfőtől fogadja a gyerekeket.


  Kérem, ellátás igényüket a honvedovi.etkezes@gmail.com címre írásban,

  lehetőleg ma, de legkésőbb péntek 8.30 óráig leadni szíveskedjenek.

  Az óvodakezdéssel kapcsolatos további információk a honlapunon lejjebb

  a Hírek Covid-19 postban olvashatók


  Tisztelettel: Láposiné Fritz Anna óvodavezető

  Esztergom, 2020.május 21. 14.40ÉVES ESEMÉNYNAPTÁR

Óvodánk nyitvatartása:

      hétfőtől - csütörtökig 6 - 1630 óráig
      pénteken 6 – 16 óráig

Egész évben szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Szülőket és Gyerekeket, akik be szeretnének pillantani a csoportok mindennapjaiba,meg szeretnék ismerni az udvari életet, a játéklehetőségeket.

Az óvodai étkezés lemondható és igényelhető telefonon (+36-33/413964 és +36-30/1719216), vagy a csoportokban kihelyezett ÉTKEZTETÉS táblázatban, vagy a honvedovi.etkezes@gmail.com címen online. Csak a 9 óráig lejelentett igénylés lép életbe a következő munkanaptól (a hétfői péntektől).

A 9 óra utáni kérelmet a második naptól tudjuk figyelembe venni. Az étkezési díj befizetésében keletkezett különbözet a következő hónapban kerül jóváírásra.

Be nem jelentett hiányzás esetén az étkezést megrendeljük a következő és az azt következő napra, ezután csak akkor rendelünk, ha a szülő jelzi igényét. Abban az esetben, ha nem jelez, térítési díj visszafizetésére a szülő nem tarthat igényt.

Az óvodánkban működő alapítvány neve: "MOCORGÓ" alapítvány Honvéd Utcai Óvoda Esztergom

Az alapítvány számlaszáma:
      58600575-12000980
      Duna Takarékszövetkezet

Az alapítványra befolyt összeget mozgásfejlesztő játékokra, eszközökre és mozgásprogramokra fordítjuk.
Az alapítvány adószáma: 18604544-1-11
Adója 1%-át szívesen fogadjuk.

Óvodánk dokumentumai megtekinthetőek itt pdf-ben:

Hírmondó


Kapcsolat

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT