Hírmondó

Honvéd hetek

Idén is megtartottuk óvodánkban a Honvéd napokat nemzeti ünnepünk, Március 15-e alkalmából. A nemzeti ünnepünkről való megemlékezést fontosnak tartjuk gyermekeink hazafias érzelmeinek elmélyítése, magyarságtudatuk formálásának érdekében, valamint ezáltal ismerkedhetünk a múlttal, és emlékezhetünk őseinkre, természetesen életkoruknak megfelelő szinten, korcsoportonként változó programokkal.

A gyermekek a hét során kivetítőn megismerkedhettek Március 15-e jelképeivel. Az ének-zene tevékenységek alkalmával meghallgathattak több indulót, toborzót, illetve ők maguk is elsajátítottak ezzel kapcsolatos énekeket, dalos játékokat. Menetelhettek, masírozhattak mondókákra, katonadalokra.

Nagyon szívesen nézegették a huszárokat, lovakat, harci jeleneteket ábrázoló képeskönyveket.

A kézműves tevékenységek alatt változatos technikákat alkalmazva minden csoportban készültek a csákók, párták, kokárdák, magyar zászlók, kardok, lovak.

Mozgásos játékainkban is megjelentek a huszárok, hiszen a várostrom, a vitézi torna, a különböző ügyességi versenyjátékok talán a leginkább kedvelt tevékenységek közé tartoztak. A nagyobbak csoportjában a vitézi tornán résztvevő fiúknak pogácsát sütöttek a lányok.

A hét során a nagycsoportosaink múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a Balassa Múzeumban, ahol sok élménnyel gazdagodtak. A témahét utolsó napján a nagycsoportosok Március 15-i műsora- versekkel, tánccal, katonás, váras körjátékokkal- nagy sikert aratott a kisebbek körében.

Hagyományainkhoz hűen, a nagyobbak csoportjai idén is elsétáltak a Petőfi-emlékműhöz, ahová zászlót és virágcsokrot helyezhettek el.

Úgy gondoljuk, hogy a 3-7 éves korosztály számára is fontos kell, hogy legyen az ünnep. Március 15-ről való megemlékezés lehetőséget ad arra, hogy megemlékezzünk a régi korok hőseiről, és ezáltal kialakítsuk bennük a hazaszeretet érzését.